img_6843

Prva stambena etaža

U skladu sa planiranom dinamikom izvođenja radova u mjesecu oktobru započela je izgradnja prve stambene etaže objekta.