img_6843

Izgradnja u toku – faza iskopa građevinske jame

Intenzivirani radovi na izgradnji stambeno poslovnog objekta Veneto Otoka. Objekat je projektovan i bit će izgrađen od strane domaćih renomiranih projektanata i izvođača. Cjelokupnu izgradnju projekta pratit će predstavnici domaćeg investitora, sa 100% domaćim kapitalom.