img_6843

Započeta priprema lokacije izgradnje objekta

Započeti su radovi na pripremi lokacije izgradnje stambeno poslovnog objekta VENETO OTOKA.

U toku je izmještanje i rušenje postojećih objekata.

Pogledajte fotogaleriju.